top of page

BØRNEFYSIOTERAPI

Børnefysioterapi kan hjælpe dit barn indenfor mange områder, det kan bl.a. være motoriske udfordringer, sansemæssig ubalance, smerter, genoptræning, børn med diagnoser mm.

Sansemotorik

Jeg har meget fokus på børns sansemotorik, som er børns grundmotorik sammen med en god balance af de primære sanser(vestibulær, følesans, muskel-ledsans). Børn behøver bestemt ikke være hurtige motoriske, så længe de udvikler sig indenfor de motoriske milepæle i deres tempo. Nogle børn kan dog have lidt udfordringer i at opnå disse motoriske milepæle. De kan fx have nedsat labyrint/vestibulær sans eller følesans. Alt det kan skabe en ubalance hos barnet, som skal bruge mange ressourcer og evt. kompenserende strategier.

Undersøgelse

Børnefysioterapi starter med en grundig undersøgelse, som varer 1 time. Her er der en god dialog med forældre/pårørende ang hvilken udfordring barnet har. Så er der en undersøgelse bygget på standardiseret test, som har fokus på en god kommunikation med barnet. Barnet skal synes det er sjovt at komme her. Alt efter problematik, så kan der undersøges for barnets grundmotorik, barnets bevægelighed, styrke, primære sanser, sansemæssige udfordringer mm. Efter undersøgelsen laver vi sammen en målrettet plan om det er nødvendigt med behandling af muskel/led, individuel træning, hold eller hjemmeøvelser.

75.JPG
IMG_0802.JPG

Nogle af de udfordringer som børnefysioterapi kan hjælpe med:

 • Motoriske udfordringer fx svært ved at hoppe, cykle, stå på et ben

 • Motorisk usikker fx klodset eller falder ofte

 • Sansemæssige udfordringer som fx ubalance i følesansen, som kan ses ved barnet finder ubehag ved bestem tøj, creme på kroppen, lys eller lydfølsom mm.

 • Smerter i muskler eller led

 • Tågænger

 • Bløde børn(hypermobil, lav tonus)

 • Kropslig uro fx svært ved at koncentrere og fordybe sig, svært ved at sove eller sidde stille

 • Udadreagerende fx barnet kan komme med raserianfald

 • Sociale udfordringer fx svært ved at danne relationer eller forstå personlig rum.

 • sanseintegration

 • Svært ved at klare ændringer i hverdagen, skal helst have den samme rutine i hverdagen

 • Barnet bliver nemt køresyg eller finder meget ubehag ved at rutsje, gynge mm

 • Udfordringer ved indlæring, læse, skrive

 • Børn med diagnoser, som CP, muskelsvind, Heritær parese, børnegigt, ADHD, Autisme mm

 • Sidder ofte i W-stilling

 • Svært ved at holde en oprejst holdning fx falder meget sammen i ryggen

 

Et barn, der er i balance både fysisk og sansemotorisk, har bedre overskud i hverdagen. Det vil give bedre ressourcer til indlæring, trivsel og videre udvikling

Kontakt mig endelig hvis du har nogle spørgsmål 

TELEFON
28 77 50 17

hænder.png
hænder.png
bottom of page